Gemensamhetslokalen

Uthyrning av Gemensamhetslokalen Brf Norrtullsgatan Lågan, Växjö


Hej och välkomna att hyra vår fina lokal på takterrassen. Nedan kommer ett antal punkter med ordningsföreskrifter samt regler att följa. Hoppas ni kommer att trivas!

Följande ordningsregler gäller för vår gemensamma föreningslokal som är belägen på våning 8, Norrtullsgatan 10, ingång C1. Lokalen omfattar i dagsläget ett stort rum utan insynsskydd med ett långbord, tre mindre bord samt en soffgrupp. Belysning är installerad med tekniskt moderna spotlights samt ett litet pentry som är utrustat med kylskåp, diskmaskin och spis. Mikrovågsugn finns liksom kaffebryggare och vattenkokare. Toalett finns liksom städutrustning. På den nedre terrassen finns en utemöbel.

1. Lokalen är avsedd för boende medlemmar inom Brf Norrtullsgatan Lågan och får vid uthyrning nyttjas för privata tillställningar av typen examen, födelsedagar och liknande, men ej för kommersiellt nyttjande. Lokalen får under inga omständigheter lånas ut till utomstående personer, såsom vänner eller släktingar, dvs uthyrning av lokalen i andra hand är ej tillåten. För nyttjande av lokalen till styrelsemöten, studiecirklar, och föreningsaktiviteter gäller inte punkt två.

2. Bokning sker tillsvidare genom att kontakta Anita Wäster. Nycklar avhämtas och återlämnas hos någon av dessa personer. Lokalen kan endast bokas halvårsvis och ett datum i taget där lokalen inte är bokad för andra ändamål.

3. Nycklar får endast kvitteras ut av bostadsrättsinnehavaren. Vid förlust av nyckel debiteras tillverkning av nya nycklar samt cylinder. Nyckel kvitteras ut kl. 12.00 och återlämnas senast 12.00 dagen efter.

4. Bostadsrättsinnehavare som hyr lokalen förväntas delta i tillställningen och är fullt ut ansvarig för aktiviteterna i lokalen och blir ersättningsskyldig för eventuell skada eller förstörelse på lokal och lösöre. Skador på lokal och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till Anita Wäster eller Simon Nilsson senast vid nyckelns återlämnande. Om större skada uppstår kontakta fastighetsjouren omedelbart. Telefonnummer finns anslaget strax innanför våra entrédörrar.

5. Det är förbjudet att lämna minderåriga ensamma i lokalen utan målsmans tillsyn.

6. Lokalen är inte avsedd för övernattning. Husdjur är inte tillåtna, ej heller rökning.

7. Matlagning är inte tillåten, endast uppvärmning. Vid eventuell grillning utomhus gäller enbart elektrisk grill.

8. Från och med 1 september 2021 är avgiften för att hyra lokalen ett dygn 500 kr. Det går också att hyra den kortare tid (sex timmar) och då är avgiften 200 kr. Kostnaden debiteras på nästkommande hyra.

9. Lokalen får nyttjas mellan söndag-torsdag 12:00–22:00 (fredag-lördag 12.00– 24:00). Vid angivna klockslag skall lokalen vara stängd och låst. Detta för att inte störa de boende i närliggande lägenheter. Det åligger också den person som hyr föreningslokalen att se till att de personer som vistas i lokalen inte för oväsen och stör övriga medlemmar i föreningen genom att vara alltför högljudda. Respektera dina grannar i enlighet med i föreningens stadgar angivna ordningsregler. Se vidare information i bostadspärmen.

10. Minderåriga får ej utan målsmans närvaro vistas på den gemensamma uteplatsen.

11. Ansvarig hyresgäst kontrollerar att alla ljus är släckta, släcker belysning och låser.

12. De engångsartiklar som finns i lokalen tillhör föreningen.

13. Det högsta antalet vuxna personer som får inbjudas och vistas i lokalen i samband med uthyrning är bestämt till 26 personer.

14. Lokalen skall återlämnas i städat skick, senast kl 12:00 dagen efter. Om städning ej har gjorts så debiteras bostadsrättsinnehavaren städning.

15. För att få hyra vår gemensamma föreningslokal igen är det viktigt att följa de regler som gäller och som angivits i detta dokument.

Dessa regler är utformade och godkända av styrelsen för Brf Norrtullsgatan Lågan 2021-08-16 med smärre redaktionella ändringar 2021-08-23.

Tider för uthyrning av Gemensamhetslokalen 2023
Styrelsen har beslutat att lokalen är STÄNGD för uthyrning under följande datum och helger fram till och med den 30 juni 2023:
23 december–2 januari (Jul- och Nyårshelg samt mellanliggande dagar);
5–6 januari (Trettondedagshelg);
6-10 april (Påskhelg);
30 april–1 maj (Valborg);
27–28 maj (Pingsthelg);
6 juni (Nationaldag);
23–25 juni (Midsommarhelg).
PS. Reservation gäller under våren för våra kommande styrelsemöten, som ännu inte fastställts.