Platsinformation

Kommande händelser

10 november, 2017

Preliminär angivelser.

2018

Vecka 43. Visningsrummet på Norrtullsgatan klart.

Vecka 42. Tillvalskatalogen tillgänglig och tillvalsprocessen för övriga våningsplan kan inledas. Information om detta på väg ut.

Vecka 42. Innerväggar börjar sättas upp på våning 0 och 1

Vecka 41. Tillvalsprocessen startar för boende på våning 0 och 1

Vecka 32. Stomresning inkl montage av balkonger. Ca ett våningsplan per månad.

Vecka 28-31. Byggsemester. Begränsad aktivitet på platsen.

Vecka 26-27. Stomresning samt montage av balkonger Plan 2 i hus B och C pågår

Vecka 25. Stomresning, Plan 1 i hus B och C klart

Vecka 20. Gjutning och montage av ramp till garagenedfarten

Vecka 19. Påbörjar montage av bjälklag och ytterväggar. Påbörjar montage av balkonger.

Vecka 11. Gjutning av plattan hus B

Vecka 7-8. Gjutning plattbjälklag hus B

Vecka 7-8. Gjutning av källaren. Arbetet medför att kvällsskift blir nödvändigt.

Vecka 6. Montering av skalväggar

Vecka 4. Leverans och montering av kran

 

 

2017

Vecka 45-46: Pålning (Omfattande buller)

Vecka 45-46: Indragning av vattenservice (Trafikomläggning Norrtullsgatan)

Vecka 45-48: Montering av stålspont

Vecka 45-48: Etablering med bodar mm  

Vecka 45-50: Schaktning samt återfyllning (Omfattande lastbilstrafik)

Vecka 51-2: Armering och gjutning

NU STARTAR BYGGET PÅ LÅGAN!

6 oktober, 2017

Nu startar vi bygget av Lågan där vi uppför 152 lägenheter i två bostadsrätts-föreningar, BRF Norrtullsgatan Lågan och BRF Linnégatan Lågan.

Inflyttning beräknas påbörjas våren/sommaren 2019.

Platsen kommer successivt att fyllas med all möjlig byggaktivitet och det kan tidvis upplevas som något stökigt och bullrigt, speciellt inledningsvis då grundläggning och pålning kommer att göras. Allt störande arbete utförs dagtid vardagar.

Vår huvudentreprenör är Serneke men även andra entreprenörer kommer att synas på platsen.

Löpande information om aktiviteterna på byggplatsen hittar du på vår hemsida, www.brflagan.se.

Har du frågor om bygget är du välkommen att skicka e-post till info@brflagan.se.

Om du ser något av akut karaktär kan du meddela oss på telefon 070-314 31 09.

Bästa hälsningar
Lågan Fastigheter i Växjö AB