Lägenhetstyper

Du vet kanske redan hur många rum, eller vilken storlek på lägenhet du behöver. Men i kvarteret Lågan finns olika typer av såväl tvåor, som treor och fyror. Hitta den typ som passar dig bäst och se i vilket hus och på vilken våning den finns.