Exteriör

Med utsikt över staden

Via norra porten kommer du in till den lummiga innerstadsgården. Här möts du av en inbjudande gårdsmiljö med mycket grönska, inbäddade sittgrupper, slingrande gångstigar och gott om plats för lek. Gården är byggd för att vara användbar, året runt. Det ska vara en plats där man kan umgås och hämta kraft. En lugn oas mitt i staden.

Gården blir grön och lummig. Här växer japanska körsbärsträd och små lönnar, gott om blommande buskar och perenner. Trädgården är skapad för att blomma rikligt och här är något alltid i säsong. De privata uteplatserna ramas in av planteringar och gården blir vackert punktbelyst från låga pollare, så att ljuset inte ska blända in i lägenheterna. Det går att cykla rakt in på den bilfria gården och vidare längs gångarna som löper över gräsytorna.

Under marknivå finns robotgaraget. Det är ett så kallat karusellgarage som automatiskt parkerar och hämtar fram din bil. På så sätt utnyttjas utrymmet maximalt och det kommer finnas plats för 82 personbilar, utomhus finns besöksparkering. Från parkeringsgaraget tar du hissen direkt till gården, ditt våningsplan eller hela vägen upp till de gemensamma takterasserna.

Takterasserna erbjuder en extra dimension åt ditt boende. Här uppe, högt över staden, finns möjlighet för föreningen att skapa grillplatser och sittgrupper. Utsikten är fantastisk och staden får ett helt nytt perspektiv härifrån. Stor hänsyn har tagits till ljusföringen så att terasserna blir vackert belysta kvällstid. Tillsammans med de bevuxna hustaken ger det liv åt miljön här uppe. På takterassen finns även en gemensamhetslokal som är tillgänglig för de boende i Lågan.

Utvändigt mot gatan är miljöerna lika väl genomarbetade. De stensatta ytorna är väl upplysta och det skapar en trygg miljö för såväl boende som förbipasserande kvällstid. Utmed gatan finns även parkeringsplatser och angöringsytor för bästa tillgänglighet.

Exteriört blir kvarteret Lågan något extra. Stensockeln med steninfattade portuppgångar, kopparinfattade burspråk och franska balkonger ger huset ett elegant och stadsmässigt intryck. Kvarteret Lågan – porten till staden – blir ett nytt landmärke i Växjö. Byggt för att tåla tidens tand.

Gör en intresseanmälan

Facebooktwitter
  • Brf Lågan - Porten till staden